Triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PARI, SIPAS, PCI, PAPI của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2022 và những năm tiếp theo

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top