Hướng dẫn giảm thuế Giá trị gia tăng với giá bán hàng đa cấp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp công bố công khai, rõ ràng về mức giá mới tới người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và báo cáo bằng văn bản tới Cục trước ngày 15/3/2022 để phục vụ việc theo dõi, giám sát quản lý hoạt động về bán hàng đa cấp.

19/02/2022

Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ DN trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5435/VPCP-ĐMDN ngày 8-8-2021 của Văn phòng Chính phủ và trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp diễn ra ngày 8-8-2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

18/08/2021

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top