Hạn chế thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương từ nay đến cuối năm hạn chế thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN).

15/08/2020

Giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

31/07/2020

Hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Các địa phương đang nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

22/04/2020

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top