Đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tư pháp đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp đề nghị đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

11/04/2022

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top