Kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2022

Đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu trên địa bàn quản lý, các văn bản pháp luật về hải quan, các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hải quan được tuyên truyền, phổ biến

03/08/2022

Trốn thuế trong giao dịch bất động sản sẽ bị xử lý

Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa (Cục Thuế Khánh Hòa) vừa có thông báo về việc thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xử lý hình sự đối với các hành vi kê khai không trung thực giá trị giao dịch thực tế trên các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

22/07/2022

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top