Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển ngành logistics

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến, khẩn trương giải quyết các kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, cắt giảm ngay các thủ tục không cần thiết, đồng thời, nghiên cứu để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện để ngành dịch vụ logistics phát triển.

28/11/2020

Chương trình khuyến công quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

26/11/2020

Chuyển biến về chất trong công tác kiểm tra sau thông quan

Vừa hạn chế tối đa việc kiểm tra để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vừa đảm bảo việc nắm nắm bắt, phân tích, đánh giá thông tin để kiểm tra trường hợp có dấu hiệu vi phạm đạt hiệu quả cao là những chuyển biến đáng ghi nhận của Cục Kiểm tra sau thông quan.

24/11/2020

Chính sách phát triển nghề công chứng

Phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách tư pháp, đưa hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.

22/11/2020

Sàn thương mại điện tử: Cánh cửa mở cho các doanh nghiệp

Sau gần 1 năm triển khai, sàn thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả bước đầu, thu hút 34 doanh nghiệp (DN) với hơn 330 sản phẩm tham gia. Tuy nhiên, sự lan tỏa vẫn còn hạn chế, cần được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hơn.

07/11/2020

Đại dịch COVID-19, hệ lụy và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Đại dịch COVID- 19 đang làm thay đổi thế giới, tác động tiêu cực trực tiêp tới kinh tế và thương mại quốc tế. Trong bối cảnh đó, cần khẩn trương nghiên cứu thực hiện các chính sách và giải pháp phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam.

02/11/2020

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top